Spoštovani starši.

Od nastopa mandata dne 19. 9. 2022 do danes sem prejela veliko vaših pobud, predlogov, prošenj… Na vse žal še nisem uspela odgovoriti, saj jih je kar nekaj še v postopku reševanja.

Kar nekaj vaših pobud se nanaša na jutranje varstvo otrok prve triade. Predstavniki staršev so na 1. seji Sveta staršev izpostavili problematiko jutranjega varstva za otroke 2. in 3. razredov, kateri skladno z zakonodajo niso upravičeni do jutranjega varstva, ki ga financira ministrstvo. Zato je Svet staršev OŠ LA Grosuplje izvedel anketo med starši učencev prve triade in je pripravil analizo, ki je bila osnova za pripravo poročila o potrebi po dodatnem jutranjem varstvu otrok na OŠ LA Grosuplje.

V sodelovanju z vodji dislocirane enote Adamičeva ter podružničnih šol Žalna, Kopanj in Št. Jurij smo naredili kadrovsko analizo stanja potreb po jutranjem varstvu. Poročilo z rezultati analize je bilo z vlogo po (so)financiranju naslovljeno na Občino Grosuplje, ki je pripravljena finančno prevzeti strošek financiranja jutranjega varstva in je zato našo vlogo odobrila.

Tako bomo na šoli s ponedeljkom, 17. 10. 2022, omogočili jutranje varstvo tudi tistim učencem 2. in 3. razredov (na PE Kopanj tudi 1. razredov), ki ste to potrebo izrazili.

 

Prijazen pozdrav,

ravnateljica dr. Barbara Rodica

 

Oznake: