LA RADIO – pa nam je uspelo

Učencem je uspelo posneti prvo šolsko radijsko oddajo. Ni bilo lahko, kot so ugotovili že učenci sami, a občutek ob “stvaritvi” prve šolske radijske oddaje je bil super. Med seboj je ustvarjanje še bolj povezalo osmošolce in devetošolce. Na šoli je radio dobil tudi svoj prostor, ga. ravnateljica, dr. Barbara Rodica, najlepša hvala za to! Seveda gre velika zahvala tudi g. Juretu Peterki z Zelenega vala in učiteljema Matjažu Lipovšku in Andreju Novljanu.

Pred nami pa je nov izziv – šolsko ozvočenje, ki bo omogočilo predvajanja oddaj na šoli. Vemo, da bomo tudi pri tem uspešni!

Prijetno poletje!

Jožica Pečnik, učiteljica izbirnih predmetov