Od jutri, petek 13.10.2023  in predvidoma do sobote, 21.10. 2023 bo zaradi del na cesti popolna zapora na cesti do Spodnje Slivnice. Avtobusni prevoz bo zato moral potekati prilagojeno zapori. Urejeno je začasno avtobusno obračališče pred zaporo. Učenci vozači oz. vsi potniki, ki uporabljajo linijo 73, morajo v času zapore priti do lokacije obračališča, prav tako bodo na tej lokaciji izstopili. Varen dostop do obračališča je izven gradbišča, začasna uporaba zasebnih zemljišč za dostopanje do začasne avtobusne postaje je dogovorjena.  Priložena skica označuje opisano situacijo, dostop do  avtobusnega obračališča je označen z modro črto. 

Skica