Dan: 30. junija, 2022

  • Delo z nadarjenimi učenci v šolskem letu 2021/2022

    Delo z nadarjenimi učenci v šolskem letu 2021/2022

    Tudi v letošnjem letu je bil poglavitni in poenoteni cilj vseh dejavnosti spodbujati učenčevo samostojnost, ustvarjalnost in samoiniciativnost, zato smo jih usmerjali k sooblikovanju vsebin dejavnosti, vodenju delavnic ter samostojni pripravi in vodenju javnih kulturnih prireditev na šoli, kjer smo […]

    Več →