Spoštovani starši in učitelji,

tudi v letošnjem šolskem letu vas vabimo, da v akciji Napolnimo šolsko torbo skupaj priskrbimo delovne zvezke za učence naše šole, ki izhajajo iz družin s težko socialno-ekonomsko situacijo.

Če vam možnosti dopuščajo, lahko prevzamete nakup delovnih zvezkov za določenega učenca, in sicer tako, da kupite delovni zvezek, ki je na seznamu, in ga v tajništvo na matični šoli dostavite do 22. 8. 2019. K delovnim zvezkom lahko dodate tudi šolske potrebščine po lastni izbiri.

V seznamu so učenci označeni pod šifro, naveden je delovni zvezek s ceno, paket delovnih zvezkov pa je razdeljen na manjše enote. Darovalci se zavežete za nakup tako, da namero po e-pošti potrdite pri svetovalni delavki Antoneli Vovk (antonela.vovk(at)oslag.si) do 15. 8. 2019.

Za nakup delovnih zvezkov za učence Rome koristimo občinska sredstva, potrebščine pa priskrbijo sami.

Že vnaprej se vam zahvaljujemo za vsak prispevek.

Napolnimo šolsko torbo je projekt, ki nam odpre oči za sočloveka in polni srce z dobroto.

Šifra učenca Zaporedna številka Delovni zvezek Cena Še na voljo?
A1 1 M. Cotič et al.: SVET MATEMATIČNIH ČUDES 5, delovni zvezek z medpredmetnimi vsebinami za matematiko v 5. razredu, 2 dela, DZS, EAN 9789610203278 18,20 € NE
A1 2 S. Zajc, F. Florjančič: Gradivo: NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA 5, IZOTECH, Gradivo 13,00 € NE
A2 3 V. Kumer et al.: SLOVENŠČINA V OBLAKU 7, samostojni delovni zvezek za slovenščino v 7. razredu osnovne šole, ROKUS KLETT, EAN 9789612717919 17,90 € NE
A2 4 D.Goodey, N.Goodey: MESSAGES 2, new edition, učbenik za angleščino v 7. razredu, ROKUS KLETT, EAN 3831075927278 16,50 € NE
A2 5 D.Goodey, N.Goodey: MESSAGES 2, new edition, delovni zvezek za angleščino v 7. razredu, ROKUS KLETT, EAN 3831075927469 14,90 € NE
A3 6

D.Goodey, N.Goodey: MESSAGES 3, new edition, učbenik za angleščino v 8. razredu, ROKUS KLETT, EAN

3831075927285

16,50 € NE
A3 7

D.Goodey, N.Goodey: MESSAGES 3, new edition, delovni zvezek za angleščino v 8. razredu, ROKUS KLETT, EAN

3831075927452

14,90 € NE
A3 8

A. Pesek: GLASBA DANES IN NEKOČ 8, samostojni delovni zvezek za glasbo v 8. razredu s CD-ji, ROKUS KLETT, EAN

9789612096267

16,20 € NE
A3 9 S. Fošnarič: TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA 8, delovni zvezek za 8. razred z delovnim gradivom, IZOTECH 19,50 € NE
A4 10 D. Goodey, N. Goodey: MESSAGES 4, new edition, učbenik za angleščino v 9. razredu, ROKUS KLETT, EAN 9789612717001 16,50 € NE
A4 11 D. Goodey, N. Goodey: MESSAGES 4, new edition, delovni zvezek za angleščino v 9. razredu, ROKUS KLETT, EAN 9789612716424 14,90 € NE
A4 12 M. Burkeljca et al.: RAZISKUJEM PRETEKLOST 9, delovni zvezek za zgodovino v 9. razredu, ROKUS KLETT, EAN 9789612713003 14,85 € NE
A4 13

A. Pesek: GLASBA DANES IN NEKOČ 9, samostojni delovni zvezek + 2 CD, ROKUS KLETT, EAN

9789612710002

16,20 € NE
A5 14 V. Kumer et al.: SLOVENŠČINA V OBLAKU 7, samostojni delovni zvezek za slovenščino v 7. razredu osnovne šole, ROKUS KLETT, EAN 9789612717919 17,90 € NE
A5 15 D.Goodey, N.Goodey: MESSAGES 2, new edition, učbenik za angleščino v 7. razredu, ROKUS KLETT, EAN 3831075927278 16,50 € NE
A5 16 D.Goodey, N.Goodey: MESSAGES 2, new edition, delovni zvezek za angleščino v 7. razredu, ROKUS KLETT, EAN 3831075927469 14,90 € NE
A6 17 D. Goodey, N. Goodey: MESSAGES 4, new edition, učbenik za angleščino v 9. razredu, ROKUS KLETT, EAN 9789612717001 16,50 € NE
A6 18 D. Goodey, N. Goodey: MESSAGES 4, new edition, delovni zvezek za angleščino v 9. razredu, ROKUS KLETT, EAN 9789612716424 14,90 € NE
A6 19 M. Burkeljca et al.: RAZISKUJEM PRETEKLOST 9, delovni zvezek za zgodovino v 9. razredu, ROKUS KLETT, EAN 9789612713003 14,85 € NE
A6 20

A. Pesek: GLASBA DANES IN NEKOČ 9, samostojni delovni zvezek + 2 CD, ROKUS KLETT, EAN

9789612710002

16,20 € NE
A7 21

D.Goodey, N.Goodey: MESSAGES 3, new edition, učbenik za angleščino v 8. razredu, ROKUS KLETT, EAN

3831075927285

16,50 € NE
A7 22

D.Goodey, N.Goodey: MESSAGES 3, new edition, delovni zvezek za angleščino v 8. razredu, ROKUS KLETT, EAN

3831075927452

14,90 € NE
A7 23

A. Pesek: GLASBA DANES IN NEKOČ 8, samostojni delovni zvezek za glasbo v 8. razredu s CD-ji, ROKUS KLETT, EAN

9789612096267

16,20 € NE
A7 24 S. Fošnarič: TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA 8, delovni zvezek za 8. razred z delovnim gradivom, IZOTECH 19,50 € NE

 

 

Oznake: , , ,