Za nami je ustvarjalna, prijetnih občutkov polna in lepo obiskana tradicionalna Ekotržnica. Ravnateljica, gospa Janja Zupančič,  je vse prisotne toplo pozdravila in skupaj z učenko šole svečano otvorila dogodek. V kulturnem programu so se učenci vseh enot naše šole predstavili s plesom, petjem in recitacijami.

Izpod rok učencev vsako leto nastajajo izjemno unikatni izdelki, ki jih s ponosom ponujajo na stojnicah.

Na letošnji Ekotržnici je bilo postavljenih 12 različnih stojnic. Predstavili so se lokalni pridelovalci in izdelovalci različnih domačih izdelkov.

Vsako leto je tržnica boljša in lepša ter vedno lepo obiskana.

Zahvalila bi se vsem mojim eko koordinatoricam, ki z voljo, veseljem in znanjem usmerjajo učence ter sodelujejo pri pripravi Ekotržnice ter učence, ki ustvarjajo in se veselijo, starše za vzpodbudne besede in čestitke za lepo izpeljano prireditev.

Hvala tudi vsem učiteljem, ki sodelujejo pri izpeljavi bogate Ekotržnice, tako z veznim tekstom, ozvočenjem in pripravo stojnic ter okrasitvijo šole.

Najlepša hvala tudi naši ravnateljici, Janji Zupančič za podporo, pomoč ter vzpodbudne in tople besede.

 

 

Besedilo: Petra B. Rogale, mentorica Ekošole

Fotografije: Petra B. Rogale, Petra Radujko

 

Oznake: , ,