Na šoli bo v začetku meseca maja 2023 potekalo Nacionalno preverjanje znanja (NPZ) za učence 6. in 9. razreda, in sicer:

  • v četrtek, 4. 5. 2023, iz slovenščine,
  • v ponedeljek, 8. 5. 2023, iz matematike in
  • v sredo, 10. 5. 2023, iz angleščine (6.r.) oz. fizike (9.r.).

Cilj NPZ je pridobiti dodatno informacijo o znanju učencev ter posledično prispevati h kakovostnejšemu učenju, poučevanju in znanju.

V dneh, ko bo potekalo nacionalno preverjanje znanja, bo nekoliko spremenjen urnik in potek šolskih ur, in sicer:

  1. šolska ura bo potekala od 8.20 do 9.30 in
  2. šolska ura bo trajala od 9.35 do 10.05.

Sledila bo malica. Nato bo potekal pouk po običajnem urniku.

Učenci 6. in 9. razreda pridejo v šolo ob 8. uri.

Ostali učenci pridejo v šolo ob 8.20 (izjema: učenci vozači in učenci, ki so vključeni v jutranje varstvo). 

POZOR!
Na dan, ko se izvaja NPZ:

  • vsem učencem odpadejo predure,
  • odpadejo pa tudi dopoldanske govorilne ure učiteljev do vključno 2. šolske ure.

V času od 8.30 do 9.30 mora biti zagotovljena tišina na celi šoli!
Prosimo, da k temu pripomoremo vsi, tako učenci in učitelji kot tudi morebitni obiskovalci šole.

Učenci 9. razreda bodo o dosežkih obveščeni v dneh od 31. 5. 2023 do 2. 6. 2023, učenci 6. razreda pa v dneh od 6. 6. 2023 do 8. 6. 2023.

Vsem učencem, ki bodo preverjali svoje znanje na letošnjih NPZ-jih, želimo obilo uspeha.

Za vse morebitne dodatne informacije smo z veseljem na voljo.

Miloš Kovič
pomočnik ravnateljice

 

Oznake: , ,