V decembru smo imeli kulturni dan. Spoznavali smo šege in navade. Učencem je bilo všeč, da so delali po postajah. Na vsaki postaji so spoznali enega od praznikov, običajev in eno od navad. Potem so pripravili miselne vzorce in primerjali praznovanje nekoč in danes. Najzanimivejši je bil tepežni dan, saj ga niso poznali. Všeč jim je bilo tudi, ko so risali, kako si predstavljajo pravljične vile. Izdelke smo obesili v telovadnici in nestrpno čakali, da se nam pridružijo tudi tretješolci s podružnične šole Št. Jurij. Čas nam je hitro minil, saj nam je o šegah in navadah pripovedovala ga. Dušica Kunaver. Zapeli smo tudi nekaj ljudskih pesmi in prisluhnili pripovedkam. Najlepša hvala gospe Dušici Kunaver za obisk, srčnost in sodelovanje.

Prispevek pripravila: Mateja E. Mihovec

Fotografije: Mateja E. Mihovec

 

Oznake: , , ,