Spoštovani starši,

skrb za največjo korist otroka je bila in ostaja vodilo vseh, ki delamo v vzgoji in izobraževanju. Tej skrbi smo v času epidemije dodali tudi skrb za ohranjanje osebnega in javnega zdravja. Pomembno je vedeti, da imamo v šoli med učenci in zaposlenimi posameznike, ki sodijo v bolj ranljive skupine, posledično ima okužba z virusom SARS-CoV-2 zanje lahko težje posledice.

Zaščitni ukrepi kot so, da v šolo prihajamo zdravi, si umivamo roke, če to ni mogoče, uporabimo razkužilo, skrbimo za prezračevanje, vzdržujemo razdaljo in uporabljamo zaščitne maske so postali del trenutnega šolskega vsakdana.

Spremenjen režim nošenja zaščitnih mask pri pouku je Vlada Republike Slovenije uvedla s spremembo Odloka o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 30/21), ki je stopila v veljavo 4.3.2021. Nošenje zaščitne maske je do preklica ukrepa tako po Odloku obvezno tudi v času, ko so učenci v matični učilnici – za učence od vključno 6. razreda osnovne šole naprej.
V Odlok je bila 11. 3. 2021 v 3. členu dodana izjema, ki učencem omogoča sodelovanje pri urah športa brez nošenja zaščitnih mask.

Gre za ukrep, ki smo ga v šolah dolžni upoštevati. Pri tem želimo, da boste starši, če bo to potrebno, pomagali pojasniti otroku, zakaj je spoštovanje ukrepa potrebno. Verjamemo namreč, da ukrepe spoštujete tudi starši, na primer ob obisku trgovine, lekarne, pošte in drugih zaprtih javnih prostorov, da jih spoštujete ne le zaradi zapovedi in v izogib kazni pač pa tudi v znak spoštovanja do drugih, do njihovega zdravja, nadenete zaščitno masko.

Če dvomite v utemeljenost, strokovnost ali ustavno skladnost ukrepov se, prosimo, obrnite na organe, ki odločitve sprejemajo, torej na Vlado RS, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Nacionalni inštitut za javno zdravje. V šoli smo ukrepe dolžni izvajati.

Če menite, da zaščitni ukrepi, kot so predpisani z odloki Vlade RS ali s priporočili NIJZ škodujejo vašemu otroku, vam predlagamo, da se o tem posvetujete z izbranim pediatrom. Ta vam bo v dani situaciji, v kateri je spoštovanje zaščitnih ukrepov obvezno, lahko tudi najbolje svetoval.

Lepo vas pozdravljam.

Janja Zupančič,
ravnateljica OŠ LA Grosuplje